Os condutores do parque móbil da Coruña, fai un ano vivian aterrados ante a idea de ir ás filas do paro tras escoitar as "TRILADAS" de Xulio Ferreiro, a súa bicicleta e trajeta mileniun bus., logo de moitos dous anos de silencio, dejaro de temer ao paro, excedendo as horas que se lles destinan como choferes e vehículos pagos polo erario, e o resto de altos cargos servíndose del cando non teñen dereito a eles e para cuestións difícilmente justificables, sen contar cos que se usan para idas e vindas aos aeroportos galegos baixo a tinta negra e o turismo institucional.

Os novos mareantes instaláronse de tal forma a cultura política do coche oficial de alto, medio e baixo rango que calquera deles que non acuda a algún lugar investido da dignidade do cargo coche, chofer e se é posible guardaespaldas, parecería que, non vaia revestido da autoridade que lle outorgan os votos dos electores.....(+)