100 espanaportugalIrmáns, curmáns, amigos, veciños, compañeiros, socios, cómplices ou aliados. Son moitas as formas de relacionar a españois e portugueses, dous pobos ibéricos que comparten un territorio e moitos anos de historia. Evidentemente hai similitudes entre ambos, por tratarse de dous países fronterizos dentro de Europa, pero ás veces cométese o erro de pensar que somos en todo iguais ou moi parecidos, porque temos as nosas diferenzas. Existe sempre o risco de xeneralizar demasiado e non se debe esquecer que non hai nin dous españois nin dous portugueses iguais, polo que non se pode facer unha generalidad unha regra. E ao falar destes temas baseámosnos/baseámonos tamén en nosas propias vivencias e experiencias polo que cada un pode ter unha visión distinta. Ademais de ser diferentes, uns e outros nos enfrontamos a mitos e estereotipos que se han ir creando ao noso ao redor. E nin sempre é fácil acabar con esas ideas que poden prexudicar as nosas relacións.Portugueses e españois primos irmáns...(+)