Entre os medios de comunicación que consideramos amenten aos lectores atopamos un que di "A renuncia de Xulio Ferreiro ás dietas non era unha inocentada", e nós dicimos que non só é unha INOCENTADA, se non, que é unha fraude aos cidadáns, unha felonía, falta de ética, de dignidade e un corportamento miserable de quen di, vir da precariedad para cos seus representados e pouco ou nada di en favor de quen defende enganando aos seus lectores....Simplemente por quedar ven de servilista e con catro palmaditas nas costas..

Os documento feitos públicos desde o Gabinete de Prensa de Xulio Ferreiro por Rodri Suárez, nada di das dietas, pero son utilizados como se o dixeran confundundo para mentir aos cidadáns sobre as mesmas...

Documento ACORDO ORGANIZACIÓN que se pode ver ou descargar neste comunicado, data do 20 de Xullo de 2015, recien entrados no Concello, e sen coñecer nen intervir en ningún órgano municipal nese momento, nen ter asambles convocadas para tratar o tema das dietas.

E como documento, AP PERIODICIDAD DÁS SESIÓNS, COMISIÓNS E RETRIBUCIÓNS.pdf un acordo da mesma data e simplemente de boas intencións, incumplido case na súa totalidade, tal e como explicamos, e acreditado pola falta de respostas do mesmo gabinete de Prensa que dirixe o Sr Rodri Suárez, quen pretende ENGANAR aos cidadáns baixo unha migallas de palmaditas e unha copa de champan pago co diñeiro público nas instancias muinicipales, unha copa que négaselle aos desfavorecidos da Coruña e aos entes públicos que non comulgan coas felonías de Xulio Ferreiro e os seus acólitos.

Unha vez estudados os documentos feitos en datas que aínda non coñecía Xulio ferreiro nen o seu equipo que e, e como se organizaban os entes baixo diñeiro público e baixo réxime xurídico propio expoñemos que;

NON HAY UN SO DOCUENTO PÚBLICO, NEN ACTA AO EFECTO QUE TRATE DAS DIETAS NOS ÓRGANOS MUNICIPAIS

Despois de consultalo pormenorizadamente, non hay unha soa referencia as empresas ou órganos con capital municipal, entre os que nombramos, Emalcsa, Fundación Emalcsa, Edar, etc..., estos docuemntos se refieren na súa literalidad ao organigrama do Concello, nada que ver cos organos municipales en absoluto, e moito menos con as súas asistencias ou dietas...

As empresas teñen seus propios reximenes xurídicos propios que soo se poden cambiar por acordos plenarios nos memos organos vaixo acordos do consello de administración nombrado ao efecto ( é no momento dos documentos feitos públicos ainda non existían como tal) , sendo literalmente imposible que o Concello ou o pleno do Concello poida tomar acordos como os que estamos a diferenciar.

O documento recibido so se refire ao Concello e seu organigrama, sua representación e seu responsabilidad de gastos que poida ocasionar na sua representación, quedando fora as empresas municipales ou órganos de este acordo-

ESTA MOI CLARO que a salvo de outra información, estan engañando a ciudadanía con servilistas ao efecto, convertidos en panfletos dos mareantes...

Dice un dos documentos na páxina 1 párrafo 5, tal e como explica que non ten rango de ley e moito menos de cumprimento.:

Os Grupos Municipais constituídos no Concello asinaron con data de hoxe, un acordo político, que ven recollido nestas propostas

Hay que distinguir entre retribucións "sueldo" e asistencias, "dietas" e refiríndose sempre ao Concello, nunca aos organos municipales que teñen reximen xurídico propio e competencia nestas materias, Páxina 9, e 12

c.      O réxime de retribucions, asistencias e indemnizacions dos membros da Corporación será o seguinte:

DICE, PRlMEIRO.- As retribucións "quedan fora as asistencias - dietas"

SÉTIMO.- Os/as membros da Corporación teñen dereito a percibir as indemnización por gastos de viaxe de conformidade co establecido no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio.

ver http://www.feteugtcyl.es/sites/default/files/RD-462-2002%20Indemnizaciones-Razon-Servicio-BOE.pdf

TERCEIRO.-  ( Aqui especifica de forma moi clara que este tratado do documento soo se refiere ao rexime xurídico do Concello, os organos teñen seu caracter xurídico propio e so se poden cambiar as normas baixo acordo plenario dos seus consellos de admnistración que nada ten que ver con estes documentos do concello anteriores as organizacións dos consellos de administración dos entes municipales).

Para todos os membros da corporación....

Os membros da Corporación terán a posibilidade de optar entre percibir este réxime retributivo ou o doutros organismos e institucións. referímdose a os organos ou empresas como emalcsa.

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamañoCreado
Descargar este archivo (ACORDO ORGANIZACIÓN.pdf)ACORDO ORGANIZACIÓN.pdf 145 kB2016-01-02 13:19
Descargar este archivo (AP PERIODICIDAD DAS SESIÓNS, COMISIÓNS E RETRIBUCIÓNS.pdf)AP PERIODICIDAD DAS SESIÓNS, COMISIÓNS E RETRIBUCIÓNS.pdf 182 kB2016-01-02 13:20

En todo o documento non hay unha soa referencia aos presupostos e fiscalización das contas dos organos municipales, nen unha soa declaración de fiscalización dos cartos das dietas, aprobadas e negada a súa renuncia en favor dos desfavorecidos de A Coruña, nin nada se sabe das explicacións que debería dar os Sr Rodri Suárez a estes medios afíns sobre o soldo de mais de 6 mil euros ao director da Fundación sin ánimo de lucro e dos mais de 10 mil euros ao director de EMALCSA, Jaime Castiñeiras criticado de forma pública por o Sr Xulio Ferreiro e ahora convertido en seu pupilo de despacho en María Pita..E principal firmante de todo o entramado ao rededor de SMARTCITY que xa vimos poñendo en coñecemento público.

Otros articulos relacionados.....