Información
4745 votos

Etimoloxía de Sacardebois, Ribeira Sacra por Eduardo Prieto Casares

Información
;Sucedió en Galicia 18 Octubre 2015 Sección; Especiales

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado

monasteriosribeirasacraO outro antonte deume por entrar a investigar na Biblioteca Nacional: xa de mozo tiña curiosidade polo topónimo da miña parroquia 'Sacardebois', onde nacín e brinquei de neno polos pataos abaixo a bañarme no Sil coas chanquiñas roéndome os pés.

Porén, aquela vida da infancia en comuñón coa natureza foi a menos a medida que eu fun a máis noutros lares, mais aínda gardo a memoria daqueles anos rebulindo na miña terra, meiga, e malo será que algún día esqueza a 'Sacardebois' co misterio da súa orixe.   Na porta do Paseo de Recoletos parei un anaco coma un parvo, engaiolado co edificio da Biblioteca de costas ó Museo Arqueolóxico, ámbolas dúas institucións depositarias da cultura que é de noso. Os agostinos recoletos antes da desamortización seica estiveron por aquí. Dos frades aínda permanece a súa aura na Biblioteca Nacional: os clérigos foron espertos amanuenses: hábiles copistas e ilustradores.

A insigne Casa continúa co oficio dos frades, mais non só garda, conserva e divulga documentos como El Cantar del poema de Mío Cid : o 26 de xullo de 1716, Felipe V decidiu que se debería dar unha copia de "todas las impresiones nuevas que se hicieran en mis dominios" á Biblioteca Real de Madrid. (Estarán nesta Casa as folliñas que levou o tempo?, matinei para os meus adentros). Logo, entrei na Sala Cervantes a cumprimentar unha folla de consulta. Autor: Sarmiento, Martín (1695-1771).Título: "Obras del P. F. Martín Sarmiento de la orden de San Benito.

Xa acomodado nunha mesa, deixando fóra as lerias de meu, abro o manuscrito do Pai Sarmien "Etimología de Sacar de Boys'. En el país de Caldelas, a dos leguas del Noroeste del Monasterio de Monte de Ramo, está el lugar de San Martín de Sacar de Boys. Con la ocasión de residir en este Monasterio de San Martín de Madrid el Padre Fray Francisco Gómez de Páramo, benedictino y natural del lugar de dicho Sacar de Boys (nado na Casa de Viana, un devanceiro, pois, da miña familia), se tocó varias veces en las conversaciones el origen de aquel nombre tan extraordinario, cada uno discurre a su modo, y ningún origen satisfacía. Solo parecía inverosímil el que se llamara 'Sacar de Boys' a causa de que viendo el terreno muy precipitado al río Sil, y plantado de viñas, eran escusados allí los bueyes, así para carros como para labranza".   "O topónimo 'Sacardebois' non ten nada que ver con 'sacar bueyes', asegura tamén Joaquín Caridad Arias na súa tese Toponimia Celta de Galicia. 'Boisaca' é unha palabra composta: o segundo elemento 'Saccarius, Sagar ou Sakar', é un nome de persoa de orixe ibérico. O primeiro elemento 'bois' debe proceder do celta 'boudio', que equivale ó latín 'victoriosus".

Por outra banda, en 1987, Manuel Vidán Torreira, catedrático de latín, facendo un estudo sobre a evolución da palabra 'Ribeira' en lingua galega, conclúe que o termo deriva de "riboira / reboira / reboiro" do que sería Reboira Sacra, carballo sacro.

56989061"Na actualidade, segue tan convencido da súa teoría sobre a orixe do nome da Ribeira Sacra como cando a formulou por primeira vez, hai dezaoito anos. 'Non teño ningunha dúbida de que a miña interpretación é correcta. Hoxe podo sinalar ademais algún outro indicio histórico que non mencionei daquela, como é o feito de que no escudo do mosteiro de Montederramo figura un carballo, o que indica que esa árbore tivo moita importancia nesa zona en tempos antigos'. Na súa opinión, se o nome Rivoira Sacrata aludise realmente a unha ribeira fluvial e non a unha árbore, 'referiríase en todo caso ao río Mao, que é o que pasa por Montederramo, e non ao Sil, que está a unha distancia considerable dese lugar", comenta Manuel Vidán Torreira na Voz de Galicia, 11/11/2005).

"Pero leyendo por acaso unas escrituras del maestro Yepes, continuamos co manuscrito do Pai Sarmiento, tropecé con este lugar Ryboira Sacrata, y la sola sílaba 'boys', me hizo recordar y por solo esto conseguí averiguar con evidencia la verdadera etimología de Sacar de Boys. Y cualquiera se convencerá desde hoy, que con el dicho nombre, ni hay tal verbo 'sacar' ni tales 'bueyes'. Aquel nombre es una transformación de este otro Sacrata Riboyra que significa Sagrada Rivera (...). Ripa significa en gallego Riveira y Riboyra.  El tránsito y transformación sucedió así: "Riboira Sacrata > Sacrata Riboira > Sacra Riboira (transformación)  > Sacar Deboira > Sacar de Boira (corrección ortográfica) > Sacar de Boi (sincopado) > Sacar de Bois, o de bueyes.  Luego, concluye el P. Sarmiento, Sacar de Bois vino de Riboira Sacrata(...)".    "Los de Sacar de Bois entienden este texto, y los límites, mejor que yo, que no he estado en ese lugar, pero caminé desde la Venta de Rodicio a San Payo de Abeleda (...) desde a Pedra do Sol vi un gran trecho del Sil, que acaso será lo que los antiguos llamaron Riveira Sagrada, continúa co argumento o Pai Sarmiento, lo dicho me basta para vivir seguro de que he tropezado con la verdadera etimología de Sacar de Boys, pero para los que no les parezcan bien el artificio etimológico, ni la analogía de la constante transformación de las letras, pondré la confirmación en el texto original de la citada escritura del Maestro Yepes. Este famoso cronista en su tomo 7º de su Crónica, y en el apéndice pone (...) la fundación de Monte de Ramo (...) cuyo estracto es el siguiente: (Domino Deo omnipotenti et tibi, Arnoldo servo eius locum qui dicitum Riboura Sacrata, qui est in Monte de Ramo...).

En Resumo, Dª. Theresa hija de de Dn Alonso el 6º, mujer del conde Dn Enrique de Portugal ya muerto (...) da al siervo de Dios Arnoldo el lugar de Riboyra Sacrata, fecha la donación en Allariz a 27 de Agosto de el año de Christo 1124 (...)".

"Lo primero que se ofrece creer es que este terreno tomó el nombre de 'Sagrado' a causa de estar todo poblado de monasterios, santuarios, eremitas (...): Pombeiro, Lointras, San Esteban, Santa Cristina, San Adrián, Misarelas (...), San Paio de Abeleda (...) confirman lo dicho. "Solo lo escribí, remata o freire ilustrado, para complacer a los que en las conversaciones admiraban el nombre extraordinario de Sacar de Bois. Y como vi la partida original del bautismo del señor Caramuel, 4 de Junio de 1606 en esta parroquia de San Martín (Madrid); y por haber leído en las obras de Caramuel ( 'Juan Caramuel Lobkowitz (1606-1682) foi filósofo, matemático, lingüista, ademais de freire cisterciense' ) que había estudiado Artes y Filosofía en el Colegio de Monte de Ramo, tuve especial gozo haber escrito estos apuntamientos por el afecto y veneración a aquel Fénix de los Ingenios. En San Martín de Madrid y Febreo 5 a 1758, M.F.M.S.B.

Sacardebois, o berce da Ribeira Sacra

Eduardo Prieto Casares{jcomments on}

campana_de_propinas