Información
12657 votos

Desde a AGDSP esiximos unha comisión de investigación sobre o proxecto do Novo Hospital de Vigo

Información
;Localidades de Galicia 19 Agosto 2015
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

O proceso de construción do Novo Hospital de Vigo estivo rodeado desde o seu inicio polo escándalo, a polémica e a confrontación social e profesional. Os conflitos de intereses, a insolvencia e/ou o rescate con diñeiro público das empresas concesionarias, o atraso de máis de tres anos, os recortes no proxecto inicial e o sobre custo do mesmo (entre catro e seis veces superior ao seu prezo real), explican a enorme controversia que rodeou ao proxecto.

Como xa é coñecido a privatización do Novo Hospital de Vigo realizouse mediante dúas medidas

  • A Concesión do financiamento, construción, xestión e explotación das áreas non comerciais (incluído o aparcamento) a unha Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona, utilizando a figura de Concesión de Obra Pública tipo PFI (Iniciativa de Financiamento Privado).
  • A modificación do Proxecto Básico Inicial (que estaba previsto inicialmente que fose de financiamento e xestión pública) mediante a redacción dun Proxecto de Execución Definitivo que reduce os custos de construción e equipamento do Centro, mantendo os beneficios á UTE concesionaria. Con esta finalidade creouse a Oficina Técnica de Seguimento (OTS) do Novo Hospital de Vigo, encargada de controlar e supervisar a execución do contrato do Servizo Galego de Saúde por parte das empresas privadas.

O Diario Oficial de Galicia (DOGA) no seu número 97 (20 de maio de 2011), publicou unha Resolución pola que mediante unha Encomenda de Xestión atribuíu a actividade desta oficina a GALARIA (Empresa Pública de Servizos Sanitarios S.A.), habilitándoa para externalizar esta actividade a unha empresa privada. Os custos desta Encomenda establecéronse en 3.957.357 Euros (máis de 4 millóns con IVA) a sufragar pola empresa adxudicataria.

De forma inmediata GALARIA externalizóu esta Oficina, que cede á empresa EFFICIENTIA CLINICAL MANAGEMENT.

Desde as dependencias da Concesionaria (na mesma obra) e traballando en equipo cos técnicos das empresas privadas adxudicatarias, esta empresa UNIPERSONAL, definiu e redactou o Proxecto Definitivo, o Programa Funcional e o Plan de Xestión, de acordo cos intereses e as necesidades de rentabilidade da empresa privada e non do interese xeral que debe representar o Servizo Galego de Saúde, como os feitos viñeron finalmente a demostrar.

A empresa Efficientia Clinical Managemenet constituír no mesmo ano de 2011, cun capital testemuñal de 3.100 euros, coa finalidade declarada de xestionar servizos e arquitecturas hospitalarias. A titular da mesma (Sra. Ana Sánchez) desempeñou anteriormente importantes cargos de responsabilidade nas Administracións Sanitarias do Partido Popular (Dirección do Hospital Meixoeiro de Vigo, Dirección Xeral de Cohesión do Sistema Nacional de Saúde e de Alta Inspección coa ministra Ana Pastor, Xerencia do Hospital de Fuenlabrada de Madrid e Viceconsejería de Sanidade da mesma CA). Como é natural, esta empresa, con sé no domicilio da súa propietaria, non podía aportar experiencia nas tarefas encomendadas polo contrato.

Resulta chocante a privatización dunha actividade, que podería perfectamente realizar o Servizo Galego de Saúde cos seus propios recursos, a unha empresa externa, o que supuxo aplicar na Sanidade Pública de Vigo o conto do lobo ao que se pon a coidar aos cordeiros, ao encomendar a supervisión do Proxecto a unha persoa que ha ter responsabilidade directa na privatización da sanidade madrileña, como ocorreu coa privatización do Laboratorio Central (para o que se pecharon tres laboratorios públicos e deixouse sen este servizo aos 7 novos hospitais madrileños).

Como era de esperar, o Novo Hospital de Vigo sufriu importantes recortes, similares aos aplicados en Madrid, dado que a responsable de Efficientia Clinical Management é unha firme defensora dos recortes sanitarios, a privatización dos recursos, a laboralización do persoal e o Copago por parte dos pacientes, como recolle o seu relatorio sobre mellóraa do Sistema Sanitario, realizada ante a Comisión do Parlamento Español.

Como consecuencia o proxecto do Novo Hospital de Vigo experimentou importantes cambios:

  • Suprimiuse o proxectado laboratorio, para favorecer ao novo Laboratorio Central de Galicia, cedido á empresa Suiza UNILABS pola Xunta do PP (curiosamente á mesma multinacional que xestiona o laboratorio central madrileño).
  • Introducíronse importantes recortes no proxecto inicial (para abaratar gastos á Concesionaria Privada), reducindo o equipamento, as camas de hospitalización convencional nun 31,8%, os quirófanos nun 31,4%, o Servizo de Urxencias nun 55,5% e as salas de Radioloxía nun 45,7%, ademais do empeoramento na calidade dos materiais de construción e a perda da eficiencia enerxética (o que multiplicará os gastos de calefacción e aire acondicionado).  Así o Hospital de Vigo deixou de ser Centro de Referencia en Servizos de Alta Tecnoloxía e Especialización para 300.000 persoas de Pontevedra, que pasaron a depender do Complexo Hospitalario de Santiago.

A cesión da xestión do aparcamento á UTE, ademais dunha importante perda económica para a sanidade pública galega, supoñerá que os enfermos e familiares usuarios do novo hospital quedasen afectados por un novo copago (pagasen por aparcar case dous euros á hora) dada a inexistencia de espazos alternativos, a gran distancia do Centro e os problemas para que o transporte público chegue a toda a área sanitaria.

A Xunta de Persoal e os traballadores do centro están denunciando serias deficiencias nos accesos, a calidade e o equipamento do novo centro, que deberían ser controladas por Efficientia Clinical Management. Claro que esta empresa está pagada pola Concesionaria e xeralmente, quen paga manda.

Ante esta situación, desde a nosa Asociación esiximos á Administración Sanitaria que informe sobre:

  • Os motivos polos que a Empresa Pública Galaria S.A. fai dexación de funcións e traspasa a Oficina Técnica de Seguimento (OTS) coa súa encomenda de enorme responsabilidade, o control da calidade e a supervisión do cumprimento do contrato de construción do novo hospital de Vigo, a unha empresa privada.
  • Os criterios nos que se baseou a selección da empresa Efficientia Clinical Management aparentemente creada “ad hoc” por unha exalta directiva da Sanidade Pública e sen máis persoal que a propia directiva.
  • Que procedemento administrativo utilizar a empresa pública GALARIA para contratar a Efficientia (público ou negociado), información contemplada na Lei de Transparencia
  • Como é posible que a Consellería de Sanidade e a empresa pública GALARIA, presidida pola propia Conselleira, permita que os custo do control da obra cobráseos Efficientia Clinical Management (empresa supervisora), sexan financiados pola UTE concesionaria (empresa a supervisar).
  • Si a empresa Efficientia Clinical Management asumirá as responsabilidades que se deriven do atraso da obra, dos déficits na calidade dos materiais, dos sobrecustos pola perda da eficiencia enerxética e dos outros problemas, sanitarios e non sanitarios, orixinados polos incumprimentos da empresa concesionaria do novo hospital de Vigo

Tamén pedimos aos grupos do Parlamento de Galicia que esixan á Xunta a creación dunha Comisión de Investigación que aclare os intereses cruzados no proxecto PFI do Novo Hospital de Vigo, e nas privatizacións e os recortes aos que foi sometido.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública