Información
967 votos

CONDICIONS PERILLOSES / JOAN LLOPIS TORRES – en català i castellà

Información
;Joan Llopis 04 Agosto 2019 Sección; Opinión
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Llegit a la antihigiènica La Vanguardia (No ens referim al Article que comentem, perquè està força bé):

"Executats públicament presoners a Corea del Nord per intentar fugir o robar", diu l'article.

Es veu que els executen públicament perquè així després la gent creu. No vol dir que la gent es creu que els han executat, d'aquesta creença ja van sobrats, vol dir que fan bondat.

 

"... que van intentar fugir o cometre altres delictes mentre estaven reclusos. A més els detinguts han estat sotmesos a violència sexual i han estat durament colpejats amb pals i barres de metall"

Això es veu que no ho fan públicament, però no importa, la gent també s'ho creu, la fe no és més que una conseqüència de la lògica (Déu, de fet, és producte de la lògica, una idea lògica, ni cal la fe) El que està clar és que les passen morades (abans es deia 'passar-les negres', locució que jo prefereixo tot i que alguns t’acusen immediatament de racista per usar el color negre per expressar conceptes o situacions pejoratius, com treballar com un negre, etc., però no cal ser llepafils). I a sobre amb violència sexual, ja va quedant clar que aquests nord-coreans són uns fills de puta o encara no? (I ja hi tornem a ser, perquè, no sé si s’hi ha caigut, però ara algú pot queixar-se que de què acusem als fills de puta o a les mateixes putes. Doncs miri, senyor, jo de res, deixant clar que cadascú es pot queixar del que vulgui, només faltaria)

Des de quan s'empra ‘passar-les morades’? Com sempre, només podem respondre tractant de precisar des de quan es documenta, el que en aquest cas ens porta a retrocedir més o menys un segle. En un article sobre futbol de la revista Madrid-Sport del 23 de desembre de 1920 es va dir dels àrbitres que «sempre les han passat "morades"», entre comilles l'adjectiu. Però ja més d'un any abans, en el setmanari satíric El Mentidero del 15 de març de 1919, podien llegir-se aquestes pulles contra el polític esquerrà Marcelino Domingo:

Quant la gent mengés com Déu mana, aquí es tornava conservador fins i tot Marcelino Domingo. I no és pot dir que don Marcelino s'alimenti malament, ni de bon tros [...]. El que passa és que ell ha descobert el bonic truc de nodrir-se a tot fotre-li, perquè darrere d'ell hi ha gent que les passa «morás» i que no menja calent (Tret d'un article del Centro Virtual Cervantes : "Pasarlas moradas", de Pedro Álvarez de Miranda) Sembla ser doncs, que es va començar a utilitzar la forma popular sincopada, en forma castissa, per no utilitzar ja llavors el "passar-les negres”, o ves a saber.

"L'Agència de Nacions Unides ha entrevistat per a la realització del document a més de 330 persones fugides del país"

Vaja !, Segures, segures, tampoc són molt segures aquestes presons. Amb tanta feina es veu que no donen l'abast i no arriben a tot arreu, hi ha una mica de descontrol pel que sembla. O això, o és que la cosa és tan greu, tan greu, que tot i que els executen si no aconsegueixen fugir, atés que el pais ja és una presó, els presos intenten escapolir-se de totes totes.

"L'informe es basa en diversos testimonis, la majoria dones, que han fugit a la Xina després d'experimentar en pròpies les presons nord-coreanes"

Què ho ha de fer que hi ha més dones que homes, o que s'escapen més les dones que els homes? Cal fixar-se en el pudor del periodista, o pot ser que hagi estat un descuit, però no diu ‘experimentar en pròpies carns ', diu "experimentar en pròpies", i ho deixa així. Deixem-ho així.

"Aquesta situació no només esdevé en les presons polítiques sinó que també en les ordinàries i en els centres de detenció els reclusos són sotmesos a treballs forçats en condicions perilloses i sense suficients aliments".

Per concloure, ja sabem doncs que els maten de fam i que els fan treballar de mala manera, per dir-nos el preriodista que "les condicions són perilloses" per si de cas no hi hagi algú que llegint no hagi acabat de fer-se a la idea amb claredat

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

CONDICIONES PELIGROSAS

Leído en la antihigiénica La Vanguardia (No nos referimos al Artículo que comentamos, porque está muy bien):

"Ejecutados públicamente prisioneros en Corea del Norte por intentar huir o robar", dice el artículo.

Se ve que los ejecutan públicamente porque así después la gente cree. No quiere decir que la gente se cree que los han ejecutado, de esta creencia ya van sobrados, significa que hacen bondad.

"... que intentaron huir o cometer otros delitos mientras estaban reclusos. Además los detenidos han sido sometidos a violencia sexual y han sido duramente golpeados con palos y barras de metal"

Esto se ve que no lo hacen públicamente, pero no importa, la gente también se lo cree, la fe no es más que una consecuencia de la lógica (Dios, de hecho, es producto de la lógica, una idea lógica, ni hace falta la fe) lo que está claro es que las pasan moradas (antes se decía 'pasarlas negras', locución que yo prefiero aunque algunos te acusan inmediatamente de racista por usar el color negro para expresar conceptos o situaciones peyorativos, como trabajar como un negro, etc., pero no hay que ser tiquismiquis). Y encima con violencia sexual, ya va quedando claro que estos norcoreanos son unos hijos de puta o todavía no? (Y ya estamos otra vez, porque, no sé si se ha caído, pero ahora alguien puede quejarse que de qué acusamos a los hijos de puta o a las mismas putas. Pues mire, señor, yo de nada, dejando claro que cada uno puede quejarse de lo que quiera, sólo faltaría)

¿Desde cuándo se emplea 'pasarlas moradas'? Como siempre, sólo podemos responder tratando de precisar desde cuando se documenta, lo que en este caso nos lleva a retroceder más o menos un siglo. En un artículo sobre fútbol de la revista Madrid-Sport del 23 de diciembre de 1920 se dijo de los árbitros que «siempre las han pasado" moradas "», entre comillas el adjetivo. Pero ya más de un año antes, en el semanario satírico El Mentidero del 15 de marzo de 1919, podían leerse estas pullas contra el político izquierdista Marcelino Domingo:

En cuanto la gente comiera como Dios manda (de buena ley), aquí se volvía conservador incluso Marcelino Domingo. Y no se puede decir que don Marcelino se alimente mal, ni mucho menos [...]. Lo que pasa es que él ha descubierto el bonito truco de nutrirse a todo meter, aunque detrás de él hay gente que las pasa «Morás» y no come caliente (De un artículo del Centro Virtual Cervantes: "pasarlas moradas", de Pedro Álvarez de Miranda) Parece ser pues, que se empezó a utilizar la forma popular sincopada, en forma castiza, por no utilizar ya entonces el "pasarlas negras", o vete a saber.

"La Agencia de Naciones Unidas ha entrevistado para la realización del documento a más de 330 personas huidas del país"

Vaya!, Seguras, seguras, tampoco son muy seguras estas cárceles. Con tanto trabajo se ve que no dan abasto y no llegan a todas partes, hay un poco de descontrol al parecer. O eso, o es que la cosa es tan grave, tan grave, que a pesar de que los ejecutan si no consiguen huir, dado que el país ya es una prisión, los presos intentan fugarse de todas todas.

"El informe se basa en varios testigos, la mayoría mujeres, que han huido a China después de experimentar en propias (sic) las prisiones norcoreanas"

¿Qué debe hacer que hay más mujeres que hombres, o que se escapan más las mujeres que los hombres? Hay que fijarse en el pudor del periodista, o puede que haya sido descuido, pero no dice experimentar en propias carnes ', dice "experimentar en propias", y lo deja así. Dejémoslo así.

"Esta situación no sólo acontece en las cárceles políticas sino que también en las ordinarias, y en los centros de detención los reclusos son sometidos a trabajos forzados en condiciones peligrosas y sin suficientes alimentos".

Para concluir, ya sabemos pues que los matan de hambre y que los hacen trabajar de mala manera, para decirnos el periodista que "las condiciones son peligrosas" por si acaso no haya alguien que leyendo no haya terminado de hacerse a la idea con claridad.

 

campana_de_propinas