Aínda que máis da metade dos asistentes xa abandonaran a reunión, participaron na votación cento noventa e dous (192) persoas, das que cento cincuenta e seis manifestáronse a favor da concorrencia de Podemos ás eleccións coa súa propia marca, mentres que só trinta e seis (36, que xa se consideran infiltrados das mareas) apostaron por facelo baixo a insignia de En Marea..Por outra banda PODEMOS GALICIA CONVOCA A SÚA ASEMBLEA CIDADÁ...Podemos Galicia celebra a súa asemblea autonómica