Recaen catro novas sentenzas só nos Servizos Centrais da Xunta de Galiza favorables á recuperación para o persoal funcionario dunha cantidade que oscila entre 130 e 500€ correspondente á paga extra de xuño de 2013. ao que hay que sumar o gastos en letrados e procedemntos xudiais que non paga o Sr Fiejóo, senón todos os galegos/as

Desde o 2013 levamos advertindo á Xunta deste tema pero como quen oe chover, polo que só cabe cualificado de estafa a gran escala e que calculamos constitúe para todo o persoal da Xunta ao redor de 33 millóns de € sen contar custas e xuros de demora. Uns sobrecustos e saturación da vía xudicial que lle da igual facer fronte á Administración autonómica porque non sae do peto dos seus responsables políticos. Destacamos que a Xunta é plenamente consciente do seu comportamento pero xoga co efecto numérico das demandas. Un comportamento habitual nas eléctricas ou compañías de telecomunicacións pero que nunha Administración pública resulta vergoñento.O PPdeG e Feijóo a través da Xunta estáfanos 33 millóns de euros que nos recoñece a Xustiza...(+)