Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
Culture Ireland’s international culture programme entitled I Am Ireland, part of the Ireland 2016 Centenary Programme, was announced today Saturday 3rd October by Minister of State Ó Ríordáin with an event at Dublin’s Smock Alley Theatre.   I Am Ireland will enable Irish artists and companies to present their work across the globe.  The programme, a key element of the Ireland 2016 Global and Diaspora strand, is one of celebration through contemporary arts while also reflecting on Ireland’s cultural journey over the last one hundred years.  I Am Ireland marks the centrality of the arts to Irish identity, and acknowledges the key role artists play now, as they did in the 1916 Rising.  It will further demonstrate the strength of Ireland's creative sector and build on Ireland's international reputation for artistic excellence and innovation.
 
With support of over €2 million, major tours, performances and exhibitions involving Irish artists will take place throughout the year in key territories such as the United States, Great Britain, Canada, Australia, with a special focus on key cultural dates such as St Patrick’s Day and Bloomsday and dates of historic relevance. Among the dozens of events in the I Am Ireland programme will be a 2016 Commemorations Irish Film Season in cinemas across London, and Corn Exchange on tour in the UK and US with Eimear Mc Bride's A Girl is a Half Formed Thing, adapted for stage by Annie Ryan.  A new operatic version of James Joyce’s The Dead produced by The Performance Corporation will be presented at festivals in Canada, the Irish Youth Chamber Choir will collaborate with the Canadian National Youth Choir, the Science Gallery Dublin will present Blood – Not for the Faint-Hearted in Melbourne, and Landmark Productions/Wide Open Opera’s The Last Hotel, a new opera by Enda Walsh & Donnacha Dennehy will be presented at St. Ann’s Warehouse, Brooklyn, New York. A curated programme of Irish writers will tour to US festivals and venues and Macnas will be at large at the 2016 South by Southwest Festival, Austin, Texas. Solo exhibitions of Irish artists touring will include James L Hayes in the US and Daphne Wright and Dennis McNulty in the UK.
 
Minister of State Ó Ríordáin says "It is for our artists and their talents that Ireland is known globally. Ireland has been home to many creative geniuses whose work is applauded worldwide and for 2016 the Irish Government is committed to a special programme to share globally the treasures created by our artists.  As we commemorate the centenary of this momentous time in our nation’s history, I am delighted that promoting our artists overseas, through Culture Ireland, plays such a prominent role in our Ireland 2016 programme."  The announcement of the programme for I Am Ireland comes as Culture Ireland celebrates 10 years in existence.  During those years Culture Ireland has supported over 4,000 projects to present in over 100 countries reaching over 20 million audience members.
 
The support and platforms offered by Culture Ireland helps ensure that Irish artists can continue to reach global audiences. Ireland 2016 offers a special opportunity to raise further international awareness of Ireland as a country of strong creativity and artistic excellence and to celebrate Ireland's global cultural achievements.
 
Ends
 
Find out more:
T @culture_ireland #IAmIreland
 
 
 
 
 
 
Culture Ireland promotes Irish arts worldwide. On an ongoing basis Culture Ireland creates and supports Irish artists and companies to present and promote their work at strategic international festivals and venues. Culture Ireland develops platforms to present outstanding Irish work to international audiences, through showcases at key global arts events, generating new opportunities for Irish artists.
 
Culture Ireland will deliver a special programme to share globally high quality events by Irish artists and companies. Culture Ireland has planned the 2016 international culture programme, I am Ireland, inspired by the opening line of one of Pearse's poems, Mise Eire.  I am Ireland speaks of a contemporary Ireland, of young and established artists, influenced by Ireland's geographic position, history and cultural journey over the past one hundred years.
 
The Culture Ireland international culture programme for 2016 forms part of the Global and Diaspora Programme, one of the seven strands of the Centenary Programme.  The Global and Diaspora Programme is a once-in-a-century opportunity at home and overseas to explore, present, debate and reflect on Ireland then, now and to imagine the next 100 years.
 
The Ireland 2016 Centenary Programme, led by Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht, Heather Humphreys, T.D., is a year-long programme of activity to commemorate the events of the 1916 Rising, to reflect on our achievements over the last 100 years and to look towards Ireland’s future.
 
The aim of the Ireland 2016 Centenary Programme is to have a rich diversity of programmes and events which will run throughout 2016, to commemorate the centenary of the 1916 Easter Rising.  The programme will be inclusive and is an invitation to everyone on the island of Ireland and to the global Irish community to shape and engage in a diverse range of historical, cultural and artistic activities – all designed to facilitate reflection, commemoration, celebration, debate and analysis and an active imagining of our future.
 
There are seven programme strands including State Ceremonial, Historical Reflection, An Teanga Bheo, Youth and Imagination, Cultural Expression, Community Participation, Global and Diaspora.
 
Further information on Ireland 2016 is available at
Twitter @ireland2016
 
**************************************************************
Preasráiteas
 
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
 
http://www.cultureireland.ie/downloads/Culture_Ireland-2016_Colour.jpgEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo." width="419" height="79" data-id="0d49e948-f097-eb0f-5ca2-5a474dfe0ffa">
 
 
Maoiniú á fhógairt ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta,
Aodhán Ó Ríordáin TD, inniu
do Chlár Cultúir Idirnáisiúnta Chultúr Éireann
mar chuid d'Éire 2016
 
Tá clár cultúir idirnáisiúnta Chultúr Éireann, Mise Éire, mar chuid d'Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain, fógartha inniu Dé Sathairn an 3ú Deireadh Fómhair ag an Aire Stáit Ó Ríordáin ag ócáid in Amharclann Scabhat Smock, Baile Átha Cliath. Tabharfaidh Mise Éire deis d'ealaíontóirí agus compántais na hÉireann a saothar a chur ar taispeáint ar fud an domhain.  Is ceiliúradh atá sa chlár - ar príomhchuid é de shnáithe an Domhain agus an Diaspóra de chuid Éire 2016 - trí na healaíona comhaimseartha a dhéanann machnamh freisin ar aistear cultúrtha na hÉireann le céad bliain anuas.  Léiríonn Mise Éire lárnacht na n-ealaíon d'fhéiniúlacht na hÉireann agus aithníonn sé an ról lárnach atá ag ealaíontóirí sa lá atá inniu ann, mar a bhí acu le linn Éirí Amach 1916.  Léireoidh sé neart earnáil chruthaitheach na hÉireann agus treiseoidh sé an cháil idirnáisiúnta atá ar an tír seo as a sárchumas ealaíonta agus nuálaíochta.
 
Le tacaíocht de bhreis is €2 mhilliún, beidh camchuairteanna, taibhléirithe agus taispeántais mhóra le healaíontóirí na hÉireann ar bun ar feadh na bliana i bpríomhchríocha lárnacha amhail na Stáit Aontaithe, Sasana, Ceanada, an Astráil, agus béim faoi leith ar dhátaí tábhachtacha cultúrtha ar nós Lá Fhéile Pádraig agus Bloomsday agus dátaí atá ábhartha ó thaobh na staire de. I measc na n-imeachtaí a bheidh ar bun mar chuid de chlár Mise Éire beidh Séasúr Scannán Éireannach Chomóradh 2016 i bpictiúrlanna ar fud Londain, agus Corn Exhange ar camchuairt sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe le A Girl is a Half Formed Thing le Eimear McBride, agus é curtha in oiriúint don stáitse ag Annie Ryan.  Cuirfear leagan nua ceoldrámata de shaothar James Joyce The Dead, á léiriú ag The Performance Corporation, ar stáitse ag féilte i gCeanada, rachaidh Cór Aireagail Óige na hÉireann i gcomhpháirtíocht leis an Canadian National Youth Choir, cuirfidh Gailearaí na hEolaíochta, Baile Átha Cliath, an taispeántas Blood – Not for the Faint-Hearted ar bun in Melbourne, agus cuirfear The Last Hotel, le Landmark Productions/Wide Open Opera, ceoldráma nua le Enda Walsh & Donnacha Dennehy, ar stáitse ag St. Ann’s Warehouse, Brooklyn, Nua-Eabhrac. Rachaidh clár coimeádta de scríbhneoirí na hÉireann ar camchuairt chuig féilte agus ionaid sna Stáit Aontaithe agus beidh Macnas i láthair ag an 2016 South by Southwest Festival, Austin, Texas. I measc na dtaispeántas aonair d'ealaíontóirí na hÉireann a bheidh ar camchuairt beidh James L Hayes sna Stáit Aontaithe agus Daphne Wright agus Dennis McNulty sa Ríocht Aontaithe.
 
Dúirt an tAire Stáit Ó Ríordáin "Tá clú ar Éirinn ar fud an domhan mar gheall ar ár n-ealaíontóirí agus a gcumas. Is iomaí saoi a chuir fúthu in Éirinn agus a bhfuil cáil ar fud an domhain ar a saothar agus i gcomhair 2016 tá Rialtas na hÉireann tiomanta do chlár speisialta a roinnfidh na seoda a chruthaigh ár n-ealaíontóirí le daoine ar fud an domhain.  Agus muid ag comóradh céad bliain ón am suntasacha seo i stair na hÉireann, tá an-áthas orm go bhfuil cur chun cinn ár n-ealaíontóirí thar lear, trí Chultúr Éireann, chomh lárnach seo i gclár Éire 2016."  Is tráthúil go bhfuil fógra an chláir do Mise Éire ag tarlú agus Cultúr Éireann ag ceiliúradh 10 mbliana ar an bhfód.  Le linn na mblianta sin tá tacaíocht tugtha ag Cultúr Éireann do bhreis is 4,000 tionscadal le cur ar taispeáint in os cionn 100 tír a bhí le feiceáil ag os cionn 20 milliún duine.
 
Cinntíonn an tacaíocht agus na hardáin a chuireann Cultúr Éireann ar fáil gur féidir le healaíontóirí na hÉireann leanúint orthu ag cur a saothar i láthair pobail ar fud an domhain. Cuireann Éire 2016 deis speisialta ar fáil tuilleadh daoine a chur ar an eolas go hidirnáisiúnta faoin tír seo mar áit lán cruthaitheacht agus sárchumas ealaíonta agus is deis í freisin chun éachtaí domhanda na hÉireann a cheiliúradh.
 
Críoch
 
Tuilleadh eolais:
T @culture_ireland #IAmIreland

APEDANICA pide transparencia al Defensor de Pueblo y cuestiona conflictos de intereses de abogados

16-08-2018 Hits:38 Jurídico Xornal de Galicia

Dr. (PhD) Miguel Gallardo perito judicial Teléfono  902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com Asociación... Read more

Business over Tapas August 16 2018 Nº 269

16-08-2018 Hits:52 Mundo Celta por José Antonio Sierra Xornal de Galicia

Editorial: While we shudder quietly over the story in The... Read more

Business over Tapas August 9 2018 Nº 268

09-08-2018 Hits:135 Mundo Celta por José Antonio Sierra Xornal de Galicia

Editorial: All these immigrants washing ashore, hiding in the glove-box... Read more

Prestamos online, la ayuda de moda en verano.

08-08-2018 Hits:116 Comunicados Xornal de Galicia

Los préstamos online en verano tienen un incremento en su... Read more

Muestra del Dialecto Barranqueño. Sus rasgoscaracterísticos sin establecer relaciones de covariación entre hechos lingii…

08-08-2018 Hits:93 Lenguas Minoritarias y Coficiales por José Antonio Sierra Xornal de Galicia

Náo Náo Náo tem aquilo ¡it parece que aquilo agora... Read more

Claves de sistema judicial LexNET objeto de extorsión a abogado en denuncia al CNI y Ministerio de Justicia

07-08-2018 Hits:108 Jurídico Xornal de Galicia

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO JUDICIAL Tel. (+34)  902998352 E-mail:... Read more

¿Cual es la mejor opción para vender un coche?

03-08-2018 Hits:123 Comunicados Xornal de Galicia

  Cualquier propietario de un coche, sabe por regla general que... Read more

Guardia Civil investiga pagos de la Generalitat de Catalunya a Google por el Procés y referendum 1-O

02-08-2018 Hits:154 Jurídico Xornal de Galicia

Dr. (PhD) Miguel Gallardo perito judicial Teléfono  902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com Asociación... Read more

Business over Tapas August 2 2018 Nº 267

02-08-2018 Hits:135 Mundo Celta por José Antonio Sierra Xornal de Galicia

Editorial: We were going to run an editorial on the... Read more

anunciobannerabogadoscontralacorrupcion2


Otros articulos relacionados.....
esafsqarhyazeubebgcazh-CNzh-TWhrcsdanlenettlfifrglkadeelhtiwhihuisidgaitjakolvltmkmsmtnofaplptrorusrskslswsvthtrukurvicyyi