A revista Tempo exterior, dirixida por Xulio Ríos, ofrece no seu Nº 34, período Xaneiro-Xuño de 2017, un monográfico especial sobre a realidade da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP), aproveitando a recente inclusión do Consello da Cultura Galega (novembro de 2016) e da Academia Galega da Lingua Portuguesa (xullo de 2017), ámbolos dous como observadores consultivos deste organismo creado en 1996.

 

 

 

Co obxectivo de contribuír a unha reflexión sobre o momento que vive a CPLP e as potencialidades que se abren para Galicia neste ámbito xeopolítico da lusofonía, este monográfico especial atende tamén á necesidade de comprender a utilidade do factor lingüístico e cultural como expresión chave da acción exterior galega. Inclúe así a expertos nesta materia provenientes de países vinculados coa lusofonía como Portugal, Brasil e Indonesia, os cales fan as súas achegas nos idiomas portugués e inglés.

 

 

Discorren así as reflexións sobre a CPLP dentro do concerto global (artigo de Cláudia Toriz Ramos), contextualizando a súa relevancia como espazo xeopolítico. Nese apartado, obsérvase a importancia estratéxica que mantén Portugal con este organismo (Isabel Costa Leite), e como a CPLP eríxese como unha expresión chave nas relacións entre África e a Unión Europea (Fernando Jorge Cardoso). Pero o seu radio de extensión abrangue tamén o mundo dos PALOP’s, con particular atención por parte da cooperación brasileira, especialmente na difusión da seguridade alimentaria e o desenvolvemento rural (Mariana Santarelli e Melissa Pomeroy)

 

 

Complementan este monográfico as análises sobre o significado económico da CPLP (Michelle Lins de Morais), a preocupación polo factor social dentro da súa axenda (Denyse Moreira Guedes), unha oportuna reflexión e caracterización sobre os dereitos humanos dentro deste organismo (João Casqueira Cardoso) e finalmente as oportunidades de cooperación na xestión e prevención dos riscos de desastres naturais e humanitarios dentro dos seus países membro (Muhibuddin Usamah).

 

 

Este monográfico especial cumpre co propósito de achegar contidos relevantes que permitan construír lazos de cooperación e de relación entre Galicia e a CPLP, hoxe fortalecidos coa presenza do Consello da Cultura Galega e da Academia Galega da Lingua Portuguesa como observadores consultivos.

Una hemeroteca virtual con miles de noticias sobre el español

Lengua y Prensa es un proyecto coordinado por Francisco M...

Planes de futuro: la maternidad, una etapa emocionante

Ser madre es el sueño de muchas mujeres, pero hay...

SERÁ OBLIGATORIO SABER CASTELLANO PARA SER PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE MÁLAGA APRUEBA LA NECESIDAD DE SABER...

Un evento debe contar con una organización de primera

  Organizar un evento requiere pensar en cada uno de los...

¿Qué productos elegir para cada tipo de piel?

Para el cuidado de la salud, la belleza, el cuidado...

Análisis de la conducta de los presuntos expertos en analizar conductas

Perspectiva metapericial de informes y dictámenes policiales y privados Dr. (PhD)...

Alquilar un despacho en Zaragoza, una gran idea para empezar el año

Es una opción perfecta para mejorar la gestión de microempresas...

El invento que multiplicó el conocimiento

Los libros se convirtieron en la mejor forma de divulgación...

La nueva ayuda de Dropshipping, las redes sociales

Hoy día, dada la existencia de un negocio online tan...

Otros articulos relacionados.....