josemanuellopezvarelachuchipandasXoán M. Sande Muñiz, Portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello da Laracha, ao abeiro do Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, presenta para a súa contestación no vindeiro Pleno Ordinario da Corporación as seguintes PREGUNTAS:

É coñecida a existencia dunha denuncia da Fiscalía provincial da Coruña presentada hai aproximadamente un ano no xulgado nº 3 de Carballo, por unha obra contratada e pagada por este concello (e subvencionada pola deputación), e que presuntamente podería non terse realizado na súa totalidade.

Pois ben, resulta que no mes de marzo deste ano o concello da Laracha acordou iniciar un expediente de revisión de oficio deste contrato, lembremos dunha obra contratada, presuntamente realizada, e pagada hai 4 anos.

A lei 30/92, que regula os procedementos administrativos, establece a posibilidade de que as administracións poidan revisar de oficio os seus propios actos administrativos cando concorra algunha causa de nulidade de pleno dereito, sen que exista un prazo máximo para facelo. Estas son as posíbeis causas de nulidade de pleno dereito que recolle a devandita lei:

-        Actos que lesionen dereitos e liberdades susceptíbeis de amparo constitucional.

-        Actos ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia ou territorio.

-        Actos de contido imposíbel.

-        Actos expresos ou presuntos, contrarios ao ordenamento xurídico, polos que se adquiren facultades ou dereitos cando se careza dos requisitos esenciais para a súa adquisición.

alcaldedelarachacongorroO 13 de marzo iniciou o concello o expediente de revisión de oficio, que posteriormente foi remitido ao Consello Consultivo –pois é obrigado o ditame deste organismo- o 15 de maio. O 3 de xuño emite o seu ditame o Consello Consultivo, acordando a devolución do expediente por falta de tramitación procedemental exixible e por defecto no acordo de inicio do procedemento de revisión.É sabido que o alcalde da Laracha ten un procedemento aberto no xulgado nº 3 de Carballo, desde setembro do ano pasado, por un presunto delito de “apropiación indebida”, por denuncia da Fiscalía. O caso é por unha obra contratada e pagada polo concello a unha empresa, obra que ademais foi subvencionada pola deputación, e que presuntamente podería non terse realizado. O alcalde da Laracha sempre defendeu que todo o proceso deste contrato se fixera correctamente, seguindo a tramitación legal, e que a obra estaba completamente executada.É sabido que o alcalde da Laracha ten un procedemento aberto no xulgado nº 3 de Carballo, desde setembro do ano pasado, por un presunto delito de “apropiación indebida”, por denuncia da Fiscalía. O caso é por unha obra contratada e pagada polo concello a unha empresa, obra que ademais foi subvencionada pola deputación, e que presuntamente podería non terse realizado. O alcalde da Laracha sempre defendeu que todo o proceso deste contrato se fixera correctamente, seguindo a tramitación legal, e que a obra estaba completamente executada.

É por iso que desde o Grupo Municipal do BNG formulamos as seguintes PREGUNTAS:

Por qué motivo se iniciou esta revisión de oficio por parte do concello da Laracha 4 anos despois, cando desde o goberno municipal sempre defenderon que se seguira toda a tramitación legal e a obra estaba completamente executada? Qué acto ou actos administrativos concretos deste expediente de contratación considerou o goberno municipal que podían incorrer en causa de nulidade de pleno dereito? Iniciou ou ten previsto iniciar o goberno municipal un novo expediente de revisión de oficio, xa que entendemos que este está caducado?

                                          

A Laracha, a 17 de setembro de 2015

Asdo.: Xoán M. Sande Muñiz,

Portavoz do Grupo Municipal do BNG da Laracha{jcomments on}

¿Dónde se pueden estudiar las lenguas cooficiales de España en Andalucía?

:CON MOTIVO DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES ASÍ COMO AL...

Robert Boyd, un irlandés en busca de la libertad en España. Por Francisco Javier Salmerón Giménez

Después de defender Cartagena y Alicante del cerco realizado por...

Telefónica del Perú y Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales por declaraciones de Luis Vargas

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel.  (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com Asociación...

Relaciones España-Irlanda Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga

El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad...

Ventajas de escoger imágenes gratis sin derechos

En la gran mayoría de proyectos, ya sea para diseñar...

Lo que necesitas saber sobre el turismo deportivo

¿Quieres unas vacaciones diferentes este año? El turismo deportivo es...

Aumenta el número de jugadores online

Hace unos años, nos parecía que el mundo del deporte...

Otros articulos relacionados.....